• informacja o wykonaniu budżetu gminy Dygowo za III kwartały 2020 roku
  399 KB
 • kwartalna informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku
  466 KB
 • Informacja o wykonaniu budżetu gminy Dygowo za I kwartał 2020 roku
  397 KB
 • Kwartalna informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku
  472 KB
 • Informacja o wykonaniu budżetu gminy Dygowo za II kwartał 2020 roku
  391 KB
 • Kwartalna informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku
  462 KB
 • Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dygowo za I półrocze 2020 roku
  30 MB
 • Informacja o przebiegu kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2020-2029
  1 MB
 • Informacja o wykonaniu budżetu gminy Dygowo za IV kwartały 2020 roku
  406 KB
 • Kwartalna informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku
  498 KB