• Uchwała Nr XIV-93-19 z dnia 20-12-2019 b
  1 MB
 • Załacznik Nr 1 do uchwały nr XIV-93-19 z 20-12-2019 -doch.2020
  209 KB
 • Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV-93-19 z dnia 20-12-2019 -wydatki
  940 KB
 • Załacznik Nr 3 do uchwały Nr XIV-93-19 z dnia 20-12-2019
  85 KB
 • Załacznik Nr 4 do uchwały Nr XIV-93-19 z dnia 20-12-2019 wydatki inwestycyjne 2020
  78 KB
 • Załacznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV-93-19 z 20-12-2019
  135 KB
 • Załacznik Nr 6 do uchwały Nr XIV-93-19 z dnia 20-12-2019
  80 KB
 • Załacznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV-93-19 z dnia 20 grudnia 2019 roku
  82 KB
 • Załacznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV-93-19 z dnia 20 grudnia 2019 roku - 2020-dotacje zel.dla sekt.fin.publicz
  84 KB
 • Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XIV-93-19 z dnia 20-12-2019 -dotacje nienal.do sekt,fin
  82 KB
 • Załącznik nr 10 do Uchwały nr XIV-93-19 z 20-12-2019 -doch.2020
  96 KB
 • Załącznik nr 11do Uchwały Nr XIV-93-19 z dnia 20 grudnia 2019 roku -2020 alk.wyd
  105 KB
 • Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XIV-93-19 z dnia 20-12-2019 -narkomania
  91 KB
 • Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XIV-93-19 z dnia 20-12-2019 -ochr.środowiska
  78 KB
 • Załącznik nr 14 do Uchwały Nr XIV-93-19 z dnia 20-12-2019 ustawa o utrzymania czystości i porządku w gminachw 2017
  79 KB
 • Załącznik nr 15 do uchwały Nr XIV-93-19 z dnia 20-12-2019 publiczny transport zbiorowy
  124 KB
 • Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XIV-93-19 z dnia 20-12-2019
  100 KB
 • Uchwała Nr XIV-94-19 z dnia 20-12-2019 b
  299 KB
 • Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV-94-19 z dnia 20-12-2019 b
  3 MB
 • Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV-94-19 z dnia 20-12-2019
  84 KB
 • WYDATKI 2020r-część opisowa
  372 KB
 • DOCHODY 2020-część opisowa
  289 KB