• Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Dygowo za I kwartał 2021 roku
  387 KB
 • Kwartalna informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku
  480 KB
 • Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Dygowo za II kwartały 2021 roku
  393 KB
 • Kwartalna informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku
  474 KB