• UCHWAŁA NR 50-35/4/2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 2 września 2022 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dygowo za pierwsze półrocze 2022 roku
    126 KB
  • Prognoza kwoty długu Gm. Dygowo wpf
    123 KB
  • Możliwość sf. deficytu Gm. Dygowo - budżet
    121 KB