• Opinia_znak_sprawy_K.50.35.4.2024_Składu_Orzekającego_Regionalnej_Izby_Obrachunkowej_w_Szc.pdf
  107 KB
 • UCHWAŁA NR K.50.35.4.2023 RIO w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia
  112 KB
 • Uchwała w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Dygowo z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na 2023 rok
  89 KB
 • Uchwała w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dygowo
  105 KB
 • Uchwała w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Dygowo z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na 2023 rok
  108 KB