• kwartaln ainformacja z wykonania budżetu na 30.09.2012 roku
    299 KB