informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2010

.