• opinia RIO o informacji Wójta Gminy Dygowo z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku
    1 MB
  • tekst2_23.gif
    1 MB