opinia RIO - dług publiczny

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Dygowo na lata 2011-2021