opinia RIO w sprawie przedłożonego projektu uchwały budżetowej Gminy Dygowo na 2011 rok.

opinia RIO w sprawie przedłożonego projektu uchwały budżetowej Gminy Dygowo na 2011 rok.