uchwalenie budżetu Gminy na rok 2010

uchwała Nr XXXVIII/228/09 rady Gminy Dygowo z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2010 oraz opinia RIO