wykonanie budżetu za I kwartał 2011

w załączeniu informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2011 roku