wykonanie budżetu za I półrocze 2010 roku

W załączeniu zarzadzenie Wójta w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonanai budżetu Gminy Dygowo za I półrocze 2010 roku