wykonanie budżetu za III kwartały 2010 roku

informacja z wykonania budzetu Gminy Dygowo za  III kwartały 2010 roku