• Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Dygowo na 2019 rok
  499 KB
 • Kwartalna informacja o stanie zobowiązań na koniec III kwartału 2019 roku
  409 KB
 • Kwartalna informacja o stanie zobowiązań na koniec II kwartału 2019 roku
  454 KB
 • Kwartalna informacja o stanie zobowiązań wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku
  446 KB