opinia RIO z 15.02.2011r.- dług publiczny

Opinia w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego