opinia RIO z 21.12.2010r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego

opinia RIO z 21.12.2010r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego