opinia RIO z 21.12.2010r. w sprawie przedłożonego projektu uchwały Gminy Dygowo o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2021.

opinia RIO z 21.12.2010r. w sprawie przedłożonego projektu uchwały Gminy Dygowo o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2021.