• sprawozdania za I i II kw. 2012 roku o stanie zobowiązań
    1 MB