• zaproszenie do składania ofert
  2 MB
 • załącznik nr 1
  15 KB
 • załącznik nr 2
  14 KB
 • uchwała w sprawie emisji obligacji
  1 MB
 • opinia RIO o możliwości wykupu obligacji
  2 MB
 • uchwała RIO w sprawie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu
  2 MB
 • Sprawozdanie RB-28S za II kwartał 2016 r.
  11 MB
 • Sprawozdanie Rb-27S za II kwartał 2016 r.
  5 MB
 • Sprawozdanie Rb-Z, N, NDS za II kwartał 2016 r.
  2 MB