Kontrola Wydziału Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie - marzec 2008

W załączeniu protokół z kontroli