Kontrola z Archiwum Państwowego w Koszalinie - maj 2008

W załączeniu protokół z kontroli