wykaz-sprzedaż działki Nr 69/3, obręb Piotrowice

W załączeniu wykaz