wykaz - sprzedaż działek Nr 270/3 i 205 w Piotrowicach

W załączeniu wykaz o sprzedaży