wykaz-sprzedaż działek Nr 58/1, 44/1, 46/1, 45/1, Połomino

W załączeniu wykaz o sprzedaży w/w działek.