2 przetarg działka nr 155/39 w Kłopotowie, obręb Piotrowice