• Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu
  14 KB
 • ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. budownictwa
  2 MB
 • załącznik nr 1 - kwestionariusz osobowy
  15 KB
 • załącznik nr 2 - oświadczenie kandydata
  19 KB
 • załącznik nr 3 - zgoda na przetwarzanie danych
  13 KB