(Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 42, poz. 681)