• uchwała -sposób i zakres świadczenia usług
  63 KB
 • uchwała - metoda opłaty za odpady
  41 KB
 • uchwała-termin, częstotliwość i tryb wnoszenia opłaty
  29 KB
 • uchwała-deklaracja o wysokości opłaty
  119 KB