• obwieszczenie i ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu w części obrębu Dygowo i Piotrowice wraz z prognoza oddziaływania na środowisko
    1 MB