obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego


Wykaz uchwał podjętych w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo.

1.   Uchwała Nr XXII/148/97 Rady Gminy w Dygowie z dnia 28 lutego 1997 roku w sprawie zmian w miejscowym palnie ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego z 1997 roku Nr 11, poz. 45).

2.  Uchwała Nr XXII/197/01 Rady Gminy w Dygowie z dnia 30 października 2001 roku w sprawie zmiany „Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo” w obrębach ewidencyjnych Bardy i Świelubie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 57, poz. 1685).

3. Uchwała Nr XXX/238/02 Rady Gminy w Dygowie z dnia 8 października 2002 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w obrębie ewidencyjnym Stojkowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 82, poz. 1657).

4. Uchwała Nr XXX/239/02 Rady Gminy w Dygowie z dnia 8 października 2002 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w obrębach ewidencyjnych Pustary – Dębogard (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 82, poz. 1658).

5. Uchwała Nr XXX/240/02 Rady Gminy w Dygowie z dnia 8 października 2002 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w obrębach ewidencyjnych Bardy – Świelubie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 82, poz. 1659).

6. Uchwała Nr XXX/241/02 Rady Gminy w Dygowie z dnia 8 października 2002 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w obrębach ewidencyjnych Dygowo – Miechęcino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 82, poz. 1660).

7. Uchwała Nr XXX/242/02 Rady Gminy w Dygowie z dnia 8 października 2002 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w obrębie ewidencyjnym Dygowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 82, poz. 1661).

8.  Uchwała Nr VI/38/03 Rady Gminy w Dygowie z dnia 7 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w obrębach ewidencyjnych Wrzosowo i Jazy (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 42, poz. 683).

9. Uchwała  Nr XXV/157/05 Rady Gminy Dygowo z dnia 23.06.2005 roku, Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 64 poz. 1384 wsprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębach ewidencyjnych: Świelubie, Wrzosowo, Czernin, Pustary, Bardy, Skoczów, Piotrowice, Gąskowo, Dygowo, Połomino, Stojkowo - gmina Dygowo.


10. Uchwała Nr XXIX/181/05 Rady Gminy Dygowo z dnia 29.11.2005r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Wrzosowo"