Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska

W załączeniu prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska