Wpis, zmiana, zawieszenie, odwieszenie i wykreślenie z ewidencji

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

oraz zawieszanie, wznawianie i likwidacja.

 Od dnia 01 lipca 2011 r. rejestrację działalności gospodarczej można przeprowadzić przez Internet w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEiDG) bez pośrednictwa urzędów gmin i miast.

Służą do tego elektroniczne, interaktywne formularze dostępne przez przeglądarkę na stronach: www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl . Na wskazanych stronach można znaleźć podstawowe informacje na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

 Osoby, które już prowadzą działalność, lecz zamierzają ją zawiesić, wznowić lub zaprzestać również mogą skorzystać z tych stron. Wniosek można wypełnić przy pomocy elektronicznego formularza lub kreatora.

 Po wypełnieniu wniosku system CEIDG weryfikuje poprawność wniosku i wskazuje błędy do poprawienia. W przypadku, gdy wniosek jest poprawny przedsiębiorca ma trzy możliwości:

1)    może wydrukować wniosek i dostarczyć do dowolnego urzędu gminy lub miasta w kraju, gdzie wyznaczony urzędnik przekształci wniosek papierowy na elektroniczny i przekaże do CEIDG,

2)    może wypełnić wniosek bez jego drukowania, zapisać unikalny numer wniosku, zgłosić się do dowolnego urzędu gminy lub miasta, gdzie wyznaczony urzędnik odszuka wniosek w systemie i po potwierdzeniu tożsamości przekaże go do CEIDG,

3)    może wypełnić interaktywny wniosek w formie formularza i kreatora oraz podpisać go własnym PROFILEM ZAUFANYM. Wniosek po podpisaniu PROFILEM ZAUFANYM jest weryfikowany i umieszczany w CEIDG. W tym przypadku nie ma konieczności wypełniania papierowego formularza ani wizyty w urzędzie gminy lub miasta. Po przeprowadzonej rejestracji firmy możemy samodzielnie wydrukować dokument z systemu CEIDG, który jest ważny bez pieczątek oraz podpisów. Tak samo postępujemy np. w przypadku zgłoszenia zawieszenia, wznowienia lub zaprzestania działalności.

 Wskazana wyżej w punkcie 3 procedura wymaga posiadania PROFILU ZAUFANGO który można zarejestrować bezpłatnie przez Internet na stronie www.epuap.gov.pl . Podczas rejestracji niezbędne będzie podanie danych osobowych wraz z numerem PESEL, adresu skrzynki poczty elektronicznej e-mail oraz wskazanie unikalnego loginu i hasła do portalu www.epuap.gov.pl . Po przeprowadzonej rejestracji należy zalogować się do portalu i w zakładce „moje konto” -> „moje profile zaufane” wybrać opcję „złóż wniosek”. Po wybraniu tej opcji, zostanie przesłana informacja na skrzynkę e-mail, że wniosek o nadanie PROFILU ZAUFANEGO został złożony.  Następnie należy w ciągu 14 dni udać się osobiście z dowodem osobistym do dowolnego urzędu skarbowego gdzie uprawniony pracownik dokona potwierdzenia PROFILU ZAUFANEGO, co trwa to około 10 minut i nie ma konieczności wypełniania dokumentów. Od tej chwili otrzymujemy PROFIL ZAUFANY, którym możemy podpisywać składane do CEIDG wnioski.

 

Dodatkowe informacje udziela pracownik Referatu Budżetu telefonicznie: 94 35 84 218, e-mail: b.wicik@dygowo.pl