Opłata za miejsca grzebalne 30 8562 0007 4029 3005 0000 0000

Opłata za wynajem kaplicy 74 8562 0007 4029 3006 0000 0000

Opłaty inne (za wjazd w celu montażu lub wymiany pomnika, w celu przeprowadzenia 1 ekshumacji) 34 8562 0007 0040 0291 2000 0020