• Uchwała nr IX/71/19 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy
  896 KB
 • uchwała XL/323/18 w sprawie zmiany uchwały z 18 grudnia 2015 r. w spr. ustalenia opłat za korzystania z cmenatarzy
  285 KB
 • Uchwała Nr X/91/15 Rady Gminy Dygowo z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Dygowo.
  413 KB
 • Uchwała w sparwie zmiany uchwały Nr V/41/11 (uchwała Nr XXXII/240/13 z dnia 29.10.2013 r.)
  189 KB
 • Uchwała w sprawie ustalenia opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych Gminy Dygowo (uchwała Nr V/41/11 z dnia 24.03.2011 r.)
  225 KB
 • Uchwała Rady Gminy Dygowo w sprawie ustalenia opłat za miejsca grzebalne (uchwała Nr X/64/07 z dnia 27.09.2007 r.)
  202 KB
 • Zarządzenie Wójta w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych gminy
  316 KB