nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości


Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości


Wymagane dokumenty:

1. Wniosek - Druk do pobrania

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.


Opłata skarbowa:

Nie pobiera się opłaty skarbowej.

Jednostka odpowiedzialna:

Budownictwo i planowanie przestrzenne, tel.: (094) 358 41 94 lub 95 oraz bezpośredni (094) 358 46 08.

Podstawa prawna :

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2004r. w sprawie numeracji nieruchomości (Dz.U. Nr 243 poz. 2432).

Autor dokumentu:Andrzej Mazur