udostępnienie do wglądu planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego


Udostępnienie do wglądu planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego


Opłaty:
Bez opłaty.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Na bieżąco.

Jednostka odpowiedzialna:

Budownictwo i planowanie przestrzenne, tel.: (094) 358 41 94 lub 95 oraz bezpośredni 358 46 08.

Podstawa prawna :
Art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 712 ze zmianami ).

Autor dokumentu:Andrzej Mazur