wydanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych


Wydanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek Druk do pobrania


Opłaty:
  Na podstawie pkt 51 część I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) opłata skarbowa wynosi:
1. od wypisu:
- do 5 stron - 30 zł
- powyżej 5 stron - 50 zł
2. od wyrysu:
- za kazdą wchodzaca w skaład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadajacą stronie formatu A4 - 20 zł
- nie więcej niż 200 zł.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy (pok. Nr 8) lub w referacie palnowania i rozwoju gospodarzcego (pok. Nr 10).


Termin i sposób załatwienia sprawy:
Na bieżąco.

Jednostka odpowiedzialna:
Budownictwo i planowanie przestrzenne, tel.: (094) 358 41 94 lub 95 oraz bezpośredni 358 46 08.

Podstawa prawna:
Art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 712 ze zm.).
Autor dokumentu:Andrzej Mazur