Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo


Wydanie zaświadczenia o przeznazceniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo.


Wymagane dokumenty:

- wniosek - druk do pobrania

Opłaty:

- opłata skarbowa wynosi 17zł na podstawie pkt 21 czesć II załacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy (pok. Nr 8) lub w referacie palnowania i rozwoju gospodarzcego (pok. Nr 10).

Termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni.

Jednostka odpowiedzialna:

Budownictwo i planowanie przestrzenne, tel: (094) 35 841 94 lub 95 oraz bezpośredni (094) 35 84 608.

Podstawa prawna:

Art. 217§3 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. Nr z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami).

Autor dokumentu:Andrzej Mazur