łączne zobowiązania pieniężne


Łączne zobowiązanie pieniężne
to podatek rolny i jakikolwiek inny podatek (np. od nieruchomości, leśny) od osób fizycznych.


Uwaga!
Sposób załatwiania sprawy oraz wszelkie informacje - patrz podatek rolny oraz dany podatek, którego stałeś się płatnikiem (np. leśny, od nieruchomości).