• uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  641 KB
 • uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
  298 KB
 • uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  216 KB
 • załącznik do uchwały nr 71
  58 KB
 • załącznik do uchwały nr 71
  56 KB
 • załącznik do uchwały nr 71
  60 KB