• uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
  298 KB
 • załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/215/21
  76 KB
 • załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/215/21
  74 KB
 • załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/215/21
  81 KB
 • uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  788 KB
 • uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  627 KB