• UCHWAŁA Nr XIII/90/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dygowo
  323 KB
 • Załącznik do UCHWAŁA Nr XIII/90/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dygowo
  207 KB
 • UCHWAŁA Nr XVIII/136/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr XIII/90/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dygowo
  588 KB
 • UCHWAŁA Nr XXV/207/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 7 października 2021 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr XIII/90/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dygowo
  284 KB