• UCHWAŁA Nr XVII/127/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
  670 KB
 • UCHWAŁA Nr XXXVI/303/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/127/20 Rady Gminy Dygowo z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
  402 KB
 • UCHWAŁA Nr XIII/90/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dygowo
  323 KB
 • Załącznik do UCHWAŁY Nr XIII/90/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dygowo
  207 KB
 • UCHWAŁA Nr XVIII/136/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr XIII/90/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dygowo
  588 KB
 • UCHWAŁA Nr XXV/207/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 7 października 2021 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr XIII/90/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dygowo
  284 KB
 • UCHWAŁA Nr XVII/126/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dygowo oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  730 KB
 • Załącznik do UCHWAŁY Nr XVII/126/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dygowo oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  146 KB
 • UCHWAŁA Nr XIII/92/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Dygowo
  229 KB
 • Załącznik do UCHWAŁY Nr XIII/92/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Dygowo
  89 KB
 • UCHWAŁA Nr XXXI/267/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany w uchwale Nr XXIX/231/21 Rady Gminy Dygowo z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany w uchwale Nr XIII/92/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Dygowo
  396 KB
 • UCHWAŁA Nr XI/81/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 30 września 2019 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Dygowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
  498 KB
 • Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr XI/81/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 30 września 2019 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Dygowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
  72 KB
 • Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XI/81/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 30 września 2019 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Dygowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
  135 KB
 • UCHWAŁA Nr XXXI/269/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany w uchwale Nr XXIX/232/21 Rady Gminy Dygowo z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany w uchwale nr XI/81/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 30 września 2019 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Dygowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
  430 KB
 • Załącznik Nr 1 do UCHWAŁA Nr XXXI/269/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany w uchwale Nr XXIX/232/21 Rady Gminy Dygowo z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany w uchwale nr XI/81/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 30 września 2019 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Dygowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
  177 KB
 • UCHWAŁA Nr XXXVIII/318/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr XI/81/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 30 września 2019 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Dygowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
  283 KB
 • Załącznik Nr 1 do UCHWAŁA Nr XXXVIII/318/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr XI/81/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 30 września 2019 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Dygowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
  94 KB
 • UCHWAŁA Nr XL/336/23 RADY GMINY DYGOWO z dnia 9 marca 2023 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
  506 KB
 • UCHWAŁA Nr XIII/91/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  1 MB
 • UCHWAŁA Nr XXVI/218/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 października 2021 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr XIII/91/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  386 KB
 • UCHWAŁA Nr XXXI/268/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w uchwale Nr XXX/253/22 Rady Gminy Dygowo z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/91/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  426 KB