podatek od nieruchomości

uchwała Nr XXI/140/08 Rady Gminy w Dygowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Dygowo