Sposób pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposób prowadzenia rejestrów tej opłaty Dz.U.00.110.1176


Sposób  zapłaty opłaty skarbowej 

Dz.U.07.187.1330