Uchwała Nr XI_75_07 Rady Gminy w Dygowie z 15.10.2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Dygowo