Uchwała Nr XII_82_07 Rady Gminy w Dygowie z 29.11.2007r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso