Uchwała Nr XII_83_07 Rady Gminy w Dygowie z 29.11.2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Dygowo.