Zasady rachunkowości i plan kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego Dz.U.99.50.511


Zasady rachunkowości i plan kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego Dz.U.99.50.511